Innhold

Nannestad kommune søker personer som kan tenke seg å være møtefullmektig i forliksrådet. Du må være over 25 år med god samfunnsmessig kunnskap og beherske skriftlig og muntlig norsk språk, jfr. forliksrådsforskriften § 3 annet ledd.

Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen hvert fjerde år. Du trenger ikke være bosatt i Nannestad kommune for å være møtefullmektig. 

Er dette noe du kan tenke deg, ta kontakt med Lillian H. Aasheim på tlf 66105051 eller epost:lillian.helene.aasheim@nannestad.kommune.no


Publisert: 30.01.2018 14:02:03
Sist endret: 30.01.2018 14:02