Innhold

Bakgrunn er at Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til planen, og at saken er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Møtet er åpent og offentlig - det legges opp til følgende program:

Møtested:      Nannestad kommunehus, kommunestyresalen

Møteleder:    Assisterende fylkesmann Rannveig Bjerkmo

Kl. 1100-1210: Møte: presentasjon og saksgjennomgang

  • Ordfører Hans Thue ønsker velkommen til kommunen
  • Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Redegjørelse fra Nannestad kommune 
  • Redegjørelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • Ass. fylkesmannen orienterer om mekling og sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Spørsmål fra departementene

Kl. 1225-1325: Befaring i planområdet


Publisert: 26.10.2018 10:00:27
Sist endret: 26.10.2018 10:00