Innhold

Torsdag 22.04.21. ble det avholdt møte i elevenes kommunestyre (EKOM). På grunn av koronasituasjonen ble møtet avholdt som et fjernmøte via Teams.

Noen av elevene deltok fra hjemmeskole, andre var samlet med god avstand i klasserom, gymsal og amfi.
Flott å se engasjerte elever som kom med innspill i saker som ble tatt opp.

I sak om fordeling av 50.000 kr fattet elevenes kommunestyre vedtak om å fordele dette likt med kr. 10.000 til hver skole.

Kultur holdt presentasjon om fritidsklubben i Nannestad og skole holdt presentasjon om nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Presentasjon fritidsklubben i EKOM 22.04.21.pdf

 


(elevene ga samtykke til at bildet ble tatt).


Publisert: 23.04.2021 11:01:29
Sist endret: 23.04.2021 11:04