Innhold

Ingen flere barn eller ansatte i Midtbygda barnehage har hittil fått påvist covid-19. Det som gjelder videre er følgende:

  • Barna og de ansatte ved de to berørte avdelingene må fullføre karantenetiden til og med 28.11.20. 
  • Husstandsmedlemmene til barn som har fått et negativt prøvesvar og som ikke har noen symptomer på sykdom kan gjenoppta sine vanlige aktiviteter igjen fra og med de har fått prøvesvaret . Dette betyr at søsken kan gå i barnehage og på skole igjen og voksne kan gå på jobb.

Grunnen til at dette er trygt er at barn som har testet negativt ikke har vært smittsomme fram til testen ble tatt. Hvis noen av barna får symptomer på covid-19 (hoste, sår hals, feber, tap av smaks- eller luktesans) etter at testen ble tatt, må husstandsmedlemmene gå tilbake i karantene og barnet må testes en gang til. I slike tilfeller vil husstandsmedlemmene ikke ha rukket å bli smittefarlige selv før karantenen gjenopptas.

Til opplysning er det slik at personer som har blitt smittet med covid 19 skal oppholde seg i isolasjon i 10 døgn etter at de fikk symptomer, og hvis de etter 10 døgn har vært feberfrie de siste 24 timene er de ikke lenger smittefarlige. Dette er basert på nasjonale retningslinjer og disse er satt utfra studier som har vist at personer med covid-19 smitte har vist seg å være smittefarlige 48 timer før de får symptomer og først og fremst 5 dager etter at de får symptomer. Derfor kan det i flere tilfeller skje at personer som har fått påvist covid-19 smitte er ferdige med isolasjon, og ikke lenger er smittefarlige, før nærkontaktene deres er ferdig med karantene.


Publisert: 24.11.2020 14:42:51
Sist endret: 24.11.2020 15:19