Innhold

Kommuneoverlegen har i kveld satt en avdeling i Midtbygda barnehage i karantene knyttet til en uavklart situasjon med risiko for covid-19 smitte.  

Vi velger å gjøre det slik for å gjøre risikoen for et utbrudd i barnehagen så lav som mulig, selv om de offisielle retningslinjene fra myndighetene er at man venter med å sette nærkontakter i karantene til et eventuelt positivt prøvesvar. 

Kommunen iverksetter smittevask av avdelingen snarest, slik at dette er gjort i god tid før avdelingen tas i bruk igjen. 

Øvrige avdelinger er åpne som normalt og barna på disse møter i barnehagen som normalt. Vi minner om at barn som er syke ikke skal møte i barnehagen, og oppfordrer til å fortsette å være nøye med håndhygiene og holde god avstand mellom alle voksne ved henting og levering.

Alle foresatte og ansatte i barnehagen er informert. Dersom situasjonen endrer seg, vil det komme ny informasjon.


Publisert: 18.11.2020 23:39:18
Sist endret: 18.11.2020 23:53