Innhold

Som et ledd i videre heslearbeid og etter det gode resultatet med reduksjon sykefravær i Miljøtjenesten så har ansatte blitt premiert med et innkjøp av en flunkende ny EL-sykkel.

Denne sykkelen skal nå tas i bruk som transportmiddel for de ansatte mellom de ulike oppdragene/besøkene. Vi regner med at denne helseinvesteringen kommer til å gjøre at sykefraværet i enheten holder seg lavt og muligens synker litt til.

Vi vet at sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Helseeffekten ved økt fysisk aktivitet, som sykling, er færre sykdommer, økt livskvalitet og flere leveår.

Og alt dette sammen gir en gevinst for de ansatte, brukerne og ikke minst for arbeidsgiveren.

Så husk at det er helse i vært tråkk....


Publisert: 27.06.2018 07:52:05
Sist endret: 27.06.2018 07:52