Innhold

Ser du skadde dyr eller dyr som ser ut til å være på feil plass, er det viktig å melde fra!

Sau: Ring 906 90 838, Nannestad sankelags beredskapstelefon. Hvis du ser nummerert på klaven rundt halsen, kan du eventuelt kontakte dyreeier direkte. Nummeret på klaven refererer til dyreeier og oversikt over aktuelle eiere finner du i Informasjon om merking av sauer på utmarksbeite fra Nannestad Sau og Geit, nr 3. 2017.

Storfe: Ring 908 90 079, leder i Nannestad beitelag. Telefonen er døgnåpen.

 

Takk for at du bryr deg og melder fra!


Publisert: 03.08.2017 09:48:09
Sist endret: 03.08.2017 09:48