Dersom vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan det kreves at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen enten på e-post til postmottak@nannestad.kommune.no eller til Nannestad valgstyre, postboks 3, 2031 Nannestad.

Du skal stå i manntallet i den kommunen du har folkeregistret adresse. Dersom du har flyttet og ikke meldt endring av adresse før 30. juni i år, står du folkeregistret i din forrige bokommune og kan stemme der på valgdagen.

Dersom du er i tvil om du står i manntallet, kan du se i manntallslisten hos oss.


Publisert: 13.07.2023 11:06:07
Sist endret: 13.07.2023 11:06