Innhold

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges ut til offentlig ettersyn fra 05.08.2019 på følgende steder:

- Nannestad kommunehus, servicekontoret, Teiealleen 31, 2030 Nannestad
- Nannestad bibliotek, Teiealleen 9, 2030 Nannestad

I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen enten på e-post til postmottak@nannestad.kommune.no eller til Nannestad valgstyre, Teiealleen 31, 2030 Nannestad.

Du skal stå i manntallet i den kommunen du har folkeregistret adresse. Dersom du har flyttet og ikke meldt endring av adresse før 30. juni i år, står du folkeregistret i din forrige kommune og kan stemme der på valgdagen.

Dersom du er i tvil om du står i manntallet, kan du se i manntallslisten hos oss.

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har følgende personer stemmerett:
- Du er norsk eller nordisk statsborger som:

  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge innen 30. juni 2019, og
  • har fylt 18 år innen 31. desember 2019.

- Du er utenlandsk statsborger (unntatt nordiske land) som:

  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge innen 30. juni 2019, og
  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 9. september 2016, og
  • har fylt 18 år innen 31.desember 2019.

Flytter du etter 30. juni?

Flytter du til en annen kommune og registrerer adressen din i Folkeregisteret etter 30. juni 2019, vil du ha stemmerett ved kommunestyrevalget i kommunen du flytter fra.

Du kan forhåndsstemme på forhåndsstemmestedene i alle landets kommuner, men skal du stemme på selve valgdagen, må du gjøre det i den kommunen du har stemmerett.

Les mer om stemmerett i Norge på Valg.no: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/stemmerett/

Bor du i utlandet?

Du har rett til å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget hvis du:

  • er norsk statsborger, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og
  • var registrert i Folkeregisteret som bosatt i Nannestad da du flyttet fra Norge.

Informasjon om hvordan du kan forhåndsstemme hvis du oppholder deg i utlandet.

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

En norsk statsborger som har bodd mer enn 10 år i utlandet, faller ut av manntallet. Da må du søke om å bli innført i manntallet. Dette gjør du samtidig som du stemmer eller du kan sende inn elektronisk søknadsskjema på forhånd.


Publisert: 02.08.2019 10:24:32
Sist endret: 02.08.2019 10:24