Innhold

Smittesituasjonen i Nannestad er betydelig bedret den siste måneden. Smittetallene har gått gradvis ned fra 551 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager den 15.04.2021, til å ha ligget stabilt på 90-120 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager siden midten av mai 2021.
Med en så stabil nedgang i smittetall og økende vaksinasjonsgrad, er det ikke lenger forholdsmessig med påbud om hjemmekontor, strenge restriksjoner på treningssenter og forbud mot organiserte aktiviteter innendørs for voksne over 20 år.

Det anbefales fortsatt å holde fast ved en gradvis gjenåpning, og derfor foreslås det å beholde lokal forskrift med munnbindplikt fram til en større andel av befolkningen er beskyttet. Dette er et tiltak som i stor grad bidrar til å begrense smittespredning, og det anses som hensiktsmessig og forholdsmessig utfra smittesituasjonen på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at vaksinering med 1.dose til hele den voksne befolkningen antas å være 90% fullført eller mer og smittetallene vil dermed også ligge betydelig lavere enn nå.

At vedtaket har en varighet fram til midten av juli, må ikke leses dit hen at saken først vil bli tatt opp til vurdering da, sier ordfører Hans Thue.
Dette vedtaket betyr at forskriften automatisk opphører da. Så vil politisk og administrativ ledelse løpende vurdere behov for en tidligere avvikling eller innstramming.
Formannskapets medlemmer har satt av tid hver onsdag framover til å kunne behandle smittevernreglene om nødvendig.


Publisert: 17.06.2021 16:43:17
Sist endret: 17.06.2021 16:43