Innhold

Gjennom artikler i EUB er det publisert noen utfordringer knyttet til løypekjøring på innmark. Løypekjørerne legger til rette for gode skiløyper på vinteren, som krysser eiendommene til mange grunneiere. Kommunen er kjent med at utfordringene kun gjelder noen få tilfeller, men samtidig ser vi behovet for å invitere til et fellesmøte for å se på muligheten for å få til gode løsninger både for grunneiere og løypekjørerne.

Vi inviterer derfor grunneiere, løypekjørere, bondelaget, idrettsrådet, kulturrådet, lag og foreninger, og alle som har interesse av denne saken, til dialogmøte i kommunestyresalen mandag 9. april kl. 18:00.

For spørsmål vedrørende møtet, ta kontakt med Lisa Rohrhirsch, rådgiver idrett og friluftsliv, Nannestad kommune, på lisa.maria.rohrhirsch@nannestad.kommune.no eller telefon 66105312.

 


Publisert: 05.04.2018 10:47:00
Sist endret: 05.04.2018 15:06