Innhold

Pressemelding nr 7 om leirskred i Leirbekken
Nannestad 14.1.2021

Bakgrunn:

Den 17.12.2020 ble 9 boliger evakuert på Nygårdstoppen i Nannestad etter råd fra NVE og etter at det hadde gått et ras på vestsiden av Leirbekken. Det var også registrert sprekker og mulig bevegelse i overflaten på østsiden av bekken, nedenfor bebyggelsen.

NVE og NGI har befart området. Det forblir evakuert til tilstrekkelig sikring er foretatt. Som forberedelse til sikringsarbeidet er det foretatt ytterligere undersøkelser i området.

Nytt:

Evakueringsområdet utvides. Ytterligere 6 eiendommer blir evakuert innen førstkommende fredag 15. januar kl 17.00.

Fv 120 forbi Nygårdstoppen blir ikke stengt.

I etterkant av skredet ved Leirbekken har NGI nå gjennomført en rekke grunnundersøkelser på oppdrag fra NVE. Undersøkelsene har hatt til hensikt å skaffe seg mer detaljert oversikt over stabiliteten i området, samt å avklare trygg fremføring av anleggsmaskiner etc. i området.

NGI presenterte funnene for NVE onsdag ettermiddag. Det ble straks avholdt nødvendige møter med kommunen og politiet.

NVE har etter råd fra NGI, anbefalt overfor politiet at beboere innenfor et utvidet område blir evakuert i god tid før anleggsoppstart og senest innen kl 17.00, fredag 15. januar 2021.

På bakgrunn av rådet fra NGI/NVE har politiet besluttet at en slik evakuering skal gjennomføres.
- Evakueringen er nødvendig i forberedelsene av anleggsarbeidene for permanent sikring. Dette arbeidet er under planlegging og starter opp så snart som mulig, sier prosjektleder og senioringeniør i NVE, Geir Bendik Hagen, som legger til at
- i lys av situasjonen i Gjerdrum kan vi forstå at dette har stor interesse. Vi vil understreke at det er vanlig at nye undersøkelser kan gi behov for å utvide evakuerte områder.
Kommunen informerte de berørte om politiets beslutning onsdag ettermiddag.

Kommunen vil bistå de berørte som trenger det, med midlertidig innkvartering.

Nannestad kommune vil berømme NVE, NGI og politiet for svært godt samarbeid i saken. Vi er spesielt glade for at NVE/NGI igjen har tøyd ressursene for å forsere framdriften og samtidig holdt på kvaliteten, og ikke minst for at de gir tydelige råd i en situasjon som er svært kompleks og faglig krevende. Det er viktig for de direkte berørte, og bidrar til økt trygghet for alle som har saken nært inn på livet.

Den nye evakueringen vil, i likhet med den første, vare fram til at bekken er tilstrekkelig sikret. Vi håper at det kan skje ved påsketider, men det er fortsatt mange vurderinger som må gjøres før en kan si noe mer presist om framdriften.

For mer informasjon:
Ordfører Hans Thue, 91895723, hans.thue@nannestad.kommune.no

NVE Region midt, avdelingsdirektør Kari Øvrelid, 95464960, koev@nve.no

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no
Nannestad kommune
Ordfører


Publisert: 14.01.2021 10:10:06
Sist endret: 14.01.2021 14:25