Innhold

Pressemelding nr 9 om leirskred i Leirbekken

Nannestad 16.02.2021

Bakgrunn:

Den 17.12.2020 ble 9 boliger evakuert på Nygårdstoppen i Nannestad etter råd fra NVE, etter at det hadde gått et større ras på vestsiden av Leirbekken. Det var også registrert sprekker og mulig bevegelse i overflaten på østsiden av bekken, nedenfor bebyggelsen. Politiet står for evakueringsbeslutningen etter råd fra NVE/NGI. Politiet utvidet evakueringsområdet 15. januar  med ytterligere 6 eiendommer.

Nytt:

 • NVE er i full gang med sikringsarbeidet både i Leirbekken og i Bekken sør for Nygårdstoppen.
 • Man startet med å bygge anleggsvei fra FV 120 og ned til raset i Leirbekken.
 • Demningen i bekken som ble skapt av raset er sikret med steinmasser. Det oppdemte vannspeilet har sunket noe, og vil bli senket ytterligere en meter.
 • Det er bygget anleggsvei nedstrøms for demningen / leirproppen. Denne er snart ferdig.
 • Deretter vil man jobbe motstrøms med å omgjøre anleggsveien til nytt steinsatt bekkeløp.
 • Bekken blir ca. 3 meter bred i bunnen og vil steinsettes oppover skråningen på begge sider for å kunne ta unna 200-års flom pluss klimatillegg. Det betyr ca. 10 kubikkmeter i sekundet.
 • Sikringsarbeidet i Leirbekken gjøres motstrøms, altså nordover, og avsluttes ved kulverten under FV 120.
 • Underveis vil også sidebekker og sideraviner sikres med steinfyllinger
 • I tillegg til sikring i selve bekkeløpet, vil det bli foretatt vektavlastninger, bl.a. ved at noen ravinetopper sør for Senepsrud senkes.
 • Arbeidet i bekken sør for Nygårdstoppen er også påbegynt, og vil følge de samme prinsipper som i Leirbekken.
 • Det vil dessuten legges fyllinger på nedsiden av husene, der sprekker ble oppdaget i høst.
 • Arbeidet er i rute.

For mer informasjon:
Ordfører Hans Thue, 91895723, hans.thue@nannestad.kommune.no
NVE Region midt, avdelingsdirektør Kari Øvrelid, 95464960, koev@nve.no

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

Kartet viser framdrift pr 16. februar 2021 jf bilde


Publisert: 16.02.2021 19:21:38
Sist endret: 16.02.2021 19:40