Innhold

Pressemelding nr 8 om leirskred i Leirbekken
Nannestad 26.1.2021

Bakgrunn:

Den 17.12.2020 ble 9 boliger evakuert på Nygårdstoppen i Nannestad etter råd fra NVE, etter at det hadde gått et større ras på vestsiden av Leirbekken. Det var også registrert sprekker og mulig bevegelse i overflaten på østsiden av bekken, nedenfor bebyggelsen. Politiet står for evakueringsbeslutningen etter råd fra NVE/NGI. Politiet utvidet evakueringsområdet 15. januar med ytterligere 6 eiendommer.

Nytt:

  • NVE starter opp sikringsarbeidet førstkommende onsdag, den 27. januar. Det betyr at NVE/NGI til tross for tragedien i Gjerdrum har klart å holde både kvalitet og et høyt tempo. De ligger fortsatt noen dager foran opprinnelig skjema.
  • NVE/NGI har utført en rekke grunnboringer for å avklare stabiliteten for hele Nygårdstoppen, og for å avklare sikkerheten i sikringsarbeidet.
  • Det anses nødvendig å sikre deler av bekken som ligger syd for Nygårdstoppen i tillegg til Leirbekken. Denne bekken ligger synlig fra rundkjøringen og sørvestover til møtet med Leirbekken.
  • Sikringsarbeidet i Leirbekken gjøres motstrøms, altså nordover, og avsluttes ved kulverten under FV 120. Fylkesveien er åpen for motorisert ferdsel.
  • I tillegg til sikring i selve bekkeløpet, vil det bli foretatt vektavlastninger, bl.a. ved at noen ravinetopper senkes.
  • Kommunen, NVE og NGI hadde i går et møte med de evakuerte, grunneiere og naboer i området. I møtet redegjorde NVE for planer og videre framdrift i prosjektet. Målet er fortsatt at de evakuerte skal kunne flytte tilbake ved påsketider, under forutsetning av at det ikke skjer noe uforutsett.
  • kommunestyrets medlemmer var invitert til å overvære orienteringen.

For mer informasjon:
Ordfører Hans Thue, 91895723, hans.thue@nannestad.kommune.no
NVE Region midt, avdelingsdirektør Kari Øvrelid, 95464960, koev@nve.no

Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

Nannestad kommune

ordfører


Publisert: 26.01.2021 11:51:41
Sist endret: 26.01.2021 11:53