Innhold

Bakgrunn:


Den 17.12.2020 ble 9 bygninger evakuert på Nygårdstoppen i Nannestad, etter råd fra NVE, etter at det hadde gått et ras på vestsiden av bekken. Det var også registrert sprekker og mulig bevegelse i overflaten på østsiden, nedenfor bebyggelsen. NVE og NGI har befart området. På oppdrag fra NVE har NGI foretatt grunnundersøkelser og jobber delvis med dette ennå. Analyseresultater og vedtak/anbefalinger er forespeilet ferdige til 15. januar.

Nytt


Leirbekken blir sikret!
Beboerne får flytte tilbake når sikringsarbeidet er kommet langt nok.
Det er fortsatt mange utredninger og avklaringer som må gjennomføres før arbeidet starter, men både NVE og kommunen holder så høyt tempo som praktisk mulig og forsvarlig.
NVE/NGI hadde i går, fredag 8. januar, befaring i området sammen med representanter fra Nannestad kommune.

I tillegg til å vurdere rasfare, tok befaringen sikte på å vurdere fremkommelighet for utforming og gjennomføring av sikringstiltak.
NVE/NGI slår fast at evakueringen opprettholdes for de 9 eiendommene. De vil kunne flytte tilbake når sikringsarbeidet er kommet langt nok til at tilbakeflytting er trygt.

Vi håper at de berørte kan være tilbake i hjemmene sine ved påsketider om alt går relativt knirkefritt, men tidspunktet er fortsatt usikkert.

Kommunen er svært fornøyd med at NVE/NGI har klart å opprettholde fremdriften på undersøkelsene på Nygårdstoppen i Nannestad, til tross for tung og avgjørende tilstedeværelse i Ask i forbindelse med katastrofen der. Dialogen har vært svært god og NVE/NGI fremstår som institusjoner med stor evne og vilje til å få utfordringene løst. Vi er imponert, og det er svært motiverende å jobbe sammen med et så kompetent og løsningsorientert fagmiljø.

Fremfor alt tror jeg dette er en gladsak for de evakuerte. Riktignok må de vente med å flytte hjem, men de kan nå kjenne seg trygge på at når de etter hvert er hjemme igjen, så er det til boliger som er sikret.

For mer informasjon:
Ordfører Hans Thue, 91895723 hans.thue@nannestad.kommune.no

Senioringeniør Geir B. Hagen NVE Region midt, 95863148 gbh@nve.no

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no
Nannestad kommune
Ordfører


Publisert: 09.01.2021 17:30:07
Sist endret: 14.01.2021 15:20