Innhold

Nannestad 04.01.2021 

Bakgrunn: 

Den 17.12.2020 ble 9 bygninger evakuert etter råd fra NVE, etter at det hadde gått et ras på vestsiden av Leirbekken. Det var også registrert sprekker og mulig bevegelse i overflaten på østsiden, nedenfor bebyggelsen. På oppdrag fra NVE har NGI foretatt grunnundersøkelser og jobber delvis med dette ennå. Analyseresultater og vedtak/anbefalinger er forespeilet ferdige til 15. januar. 

Nytt: 

Vi har gjennom helgen hatt en god dialog med NVE om videre fremdrift av undersøkelsene og analysene. Vi har vært lovet konklusjoner 15. januar på hvorvidt folk kan flytte tilbake til boligene sine, eller om det først må iverksettes tiltak. 

NVE har selvsagt måttet sette inn store ressurser på katastrofeskredet i Ask. Men de har hentet inn ekstra mannskap og jobber etter opprinnelig framdriftsplan. Vi er takknemlig for dette og håper på positive resultater. 

Kommunen har i dag hatt møte med de evakuerte. På møtet deltok også NVE. 

Kommunen er svært fornøyd med at NVE/NGI klarer å opprettholde fremdriften på undersøkelsene på Nygårdstoppen i Nannestad. Alle forstår at kreftene nå måtte settes inn først og fremst for å sikre letemannskapene i Ask. Samtidig er det en stor belastning å være evakuert og den 15. januar 21 vil det være en måned siden innbyggere på Nygårdstoppen måtte forlate hjemmene sine. Det er en stor belastning i seg selv, og den forsterkes selvsagt av det som nylig har skjedd i Gjerdrum. Nå ser det ut som om avklaringene kan komme som forventet den 15. januar 21 og det setter både kommunen og beboerne pris på. Samtidig må en legge til at kvalitet er viktigere enn tempo i slike saker. 

Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no
Nannestad kommune
Ordfører


Publisert: 04.01.2021 19:51:24
Sist endret: 14.01.2021 15:22