Innhold

Vi håper at de omfattende leirmassene som nå har flyttet seg ned bunnen av bekkedalen bidrar til å stabilisere skråningene på østsiden der bebyggelsen ligger. En foreløpig analyse av dette og eventuelle funn i tilknytning til grunnboringen vil etter planen foreligge førstkommende onsdag. NVE vil etter dette beslutte om evakueringen videreføres eller om de berørte kan flytte hjem igjen.

Hans Thue, ordfører

Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

Bilder fra raset som gikk på vestsiden. 


Publisert: 21.12.2020 18:05:41
Sist endret: 21.12.2020 18:05