Innhold

NVE og NGI gjennomførte i formiddag befaring av raset og det rasutsatte området ved Leirbekken. Raset som gikk denne uken, utgjør ikke i seg selv en fare for bebyggelsen. Det ligger på motsatt side av bekken, og vil fortsette å rase en del.

Bekymringen er derimot knyttet til mulig utglidning i skråningen nedenfor bebyggelsen. Dette området er under observasjon, og man ønsker i tillegg å foreta en grundigere kartlegging av massene. Det startes derfor grunnboring for prøvetaking i morgen på østsiden av bekken. Prøvene vil deretter bli analysert og NVE håper å ha på plass en foreløpig konklusjon i løpet av onsdag 23. desember. Eiendommene vil forbli evakuerte fram til dette. Så vil NVE i en foreløpig konklusjon forsøke å avklare om det er trygt nok til at man kan flytte tilbake.

Endelige konklusjoner knyttet til eventuelle avbøtende tiltak og varige løsninger vil trolig ikke foreligge før på nyåret.

FV 120 ansees ikke å være i faresonen, og det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å utvide antallet omfanget av evakuering.

Kommunen hadde i dag et informasjonsmøte med beboerne i området. Noen av dem har tatt inn hos familie eller venner. De øvrige har kommunen skaffet opphold på hotell.

Ferdsel i området er ikke tillatt, med unntak av det som avtales med berørte beboere. Området nær raset er svært farlig å oppholde seg i eller bevege seg i, både på grunn av høyde og utforming, men også fordi det er åpenbart at det vil rase mer i nær framtid.

 

Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

Nannestad kommune

Ordfører


Publisert: 18.12.2020 18:41:33
Sist endret: 18.12.2020 18:43