Pressemelding nr 10 om leirskred i Leirbekken
Nannestad 07.04.21

Tilbakeflytting Nygårdstoppen
De evakuerte beboerne på Nygårdstoppen ble i dag meddelt at de får flytte tilbake førstkommende fredag, den 9. april 2021 klokken 12.00.
Den formelle opphevingen av evakueringen vil bli foretatt av politiet når dokumentasjonen fra NGI og NVE er formelt overlevert i morgen.
Siste del av nødvendig arbeid som gir grunnlag for tilbakeflyttingstillatelsen vi foregå utover dagen i morgen.

Det gjenstår en god del arbeid før NVE er ferdige med sine tiltak. Blant annet skal det flyttes ca. 10.000 kubikkmeter masse fra noen av toppene og ned i bekkedalene.
Dette arbeidet vil fortsette framover mot sommeren. Nøyaktig dato for ferdigstilling er ikke mulig å gi på nåværende tidspunkt.
Disse opplysningene ble gitt av Lensmann i Ullensaker, NVE og NGI i et møte med evakuerte i ettermiddag. 

Vi takker NVE, NGI og Politiet for arbeidet og samarbeidet og sender gratulasjoner til de evakuerte som nå kan flytte hjem igjen til sine boliger etter en krevende tid. 

Kommunen vil legge til rette for nytt informasjonsmøte for de berørte om vel en uke.


Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no


Publisert: 07.04.2021 19:45:09
Sist endret: 21.12.2022 12:46