Innhold

Det har gått et leirras i Leirbekken, straks sørvest for Nygårdstoppen. Etter råd fra NVE blir ni boliger evakuert. Kommunen har vært i kontakt med dem det gjelder. Spesialister fra NVE og NGI vil undersøke området straks det blir lyst i morgen tidlig. Kommunen vil etter dette, i samråd med dem, vurdere om de evakuerte kan flytte hjem igjen, om tiltak må forlenges, eller om det må iverksettes ytterligere tiltak. Vi håper å vite mer mot slutten av dagen i morgen, men det er foreløpig ikke mulig å si noe mer sikkert.

Raset demmer opp vann i Leirbekken. Leirbekken renner ut i Leira lenger sør. Det ansees på nåværende tidspunkt ikke behov for tiltak nedstrøms.

Det har gått mindre ras i området tidligere.

Nannestad kommune fikk melding tirsdag 15. desember 2020 fra en nabo til skredområdet ved Leirbekken om at det nå hadde gått nytt skred. Flere trær og masser var tatt i skredet. I dag fikk vi melding om at det hadde rast ytterligere.

Skredet er på vestsiden av Leirbekken, men det er meldt om sprekkdannelser på østsiden av bekken også. Kommunen har hatt løpende kontakt med NVE, og det var på bakgrunn av ovennevnte planlagt prøveboringer i området i regi av NGI.

Det ble første gang varslet om små skred i området i mars. Nye skred ble også varslet i oktober.

Kommunen har hatt løpende kontakt med NVE og senest i løpet av ettermiddagen har det vært ny kontakt med NVE. Evakueringen er besluttet etter en konkret vurdering av NVE, og gjøres for sikkerhets skyld i påvente av inspeksjon av området i dagslys i morgen.

Kommunen satte stab i kveld for å kunne følge situasjonen tett og for lett å kunne iverksette nødvendige tiltak.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ordføreren.

Med vennlig hilsen 

Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

Nannestad kommune

Ordfører

 

 


Publisert: 17.12.2020 22:33:54
Sist endret: 17.12.2020 22:33