Innhold

I denne utgaven er det informasjon om:

 • Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – del 2 -  søknadsfrist 15. oktober
 • Beitetilskuddene i produksjonstilskudd
 • Regionalt miljøtilskudd – søknadsfrist 15. oktober
 • Gjødslingsplan
 • Jordprøveutstyr og innlevering av prøver
 • Drenering
 • SMIL
 • Tilskudd til bevaring av MIS-områder
 • Tilskudd til tiltak i skogbruket 2020
 • Koronatiltak i skogbruket
 • Går du med tanker om å investere i driftsbygning eller videreutvikle en tilleggsnæring på gården?
 • Besøk og veiledning i koronatida

Du kan laste Leirblekkja nr 6 her


Publisert: 29.09.2020 15:26:11
Sist endret: 29.09.2020 15:27