Innhold

I denne utgaven er det informasjon om: 

 • Viktige endringer i RMP 2020
 • RMP-veileder 2020
 • Bøndenes tilrettelegging for insekter får oppmerksomhet
 • Erstatning avlingssvikt – meldeplikt og kontroll
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Kontroll av floghavre og hønsehirse
 • Oppfordring til samtlige foretak
 • Om brenning
 • Nye veiledere – Tiltak for vannforvaltning
 • Tilskudd til tiltak i skogbruket 2020
 • Koronatiltak i skogbruket
 • Tilskudd til bevaring av MiS-områder
 • Informasjon fra fylkesmannen
 • Skogkurs info om miljøhensyn
 • Digital utbetalingsanmodning i Altinn for søker
 • Åpningstid i sommer

Du kan laste Leirblekkja nr 5 her


Publisert: 25.06.2020 15:32:00
Sist endret: 25.06.2020 15:36