I informasjonsskrivet Leirblekkja nr 5 som er sendt ut i dag kan du lese om:

 • Nye tilskuddssatser for drenering fra 1. juli 2023
 • Midler igjen til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 • Økt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd
 • Regionalt miljøtilskudd – ofte stilte spørsmål
 • Floghavre og hønsehirse – viktig å kontrollere åkrene
 • Tørkemøter 27. og 29. juni
 • Tilskudd ved produksjonssvikt, - melding, beite- og fôringslogg
 • Produksjonssvikt -  oppdatert informasjon
 • Ikke for tørt til å plante ut skogplanter
 • Barkebilleovervåkingen: Oppdatert varsel og oppfordring til skogeierne
 • Sommerferie

Les Leirblekkja nr 5. Tidligere utgaver finner du her


Publisert: 26.06.2023 17:06:59
Sist endret: 02.10.2023 12:13