Innhold

I informasjonsskrivet Leirblekkja nr 4 - 2021 kan du lese om:

• Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – del 2
• Erstatning i svikt i honningproduksjon
• Investeringsmidler i landbruket 2022
• Kartlegging av kvikkleire fra lufta
• Fagdag, kurs, konferanse og webinar

NB! Gjør oppmerksom på at det er noen korte frister for melding/påmelding på enkelte tema.

 Du finner Lerirblekkja nr 4 og tidliger utgaver her. 


Publisert: 15.09.2021 17:20:07
Sist endret: 15.09.2021 17:20