Innhold

Du kan laste ned Leirblekkja nr 3 her.  

Her kan du lese om:  

  • Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Våronn – miljøkrav og miljøtiltak
  • Husk regelverket ved lagring av «tørr» husdyrgjødsel
  • Tilskudd til skogbrukstiltak 2017
  • Ungskogpleie på Øvre Romerike 2017
  • Ny nettside til hjelp for seg som er ny bonde eller skogbruker

Publisert: 27.04.2017 16:12:39
Sist endret: 27.04.2017 16:12