Husstander med barn på 1. trinn og en samlet brutto årlig inntekt under 662 200 kr. i året kan benytte søknadsskjema for redusert foreldrebetaling ved SFO. Dersom vilkårene er oppfylt i henhold til inntektsgrense vil de få enkeltvedtak om gratis SFO for inneværende skoleår 2022/2023. 

Skjema finnes her

Andre vedtak som ble gjort i kommunestyremøtet 13. september kan du lese i møteprotokollen, som er tilgjengelig her

 


Publisert: 15.09.2022 13:24
Sist endret: 15.09.2022 14:33