Kunngjøring av vedtak i navnesak - Pipra og Århanemyra/Orrhanemyra m.fl.

Statens kartverk har gjort vedtak om stedsnavn i Nannestad.

Samfunnsutvikling | Sist oppdatert: 03.06.2024 09:17 | Publisert: 03.06.2024 08:59:54

Lysning i skogen

Lysning i skogen

Foto: Eivind Engh / Nannestad kommune

  • Pipra
  • Århanemyra / Orrhanemyra
  • m.fl.

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stedsnavn. For ytterligere informasjon og begrunnelse for vedtaket henvises det til vedtaksbrev fra Statens kartverk:

Klagerett:

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadsnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten til stedsnavn. Klagefristen er te uker fra melding om vedtak har kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadsnamn. En ev. klage skal sendes Statens kartverk med kopi til kommunen. Det henvises for øvrig til vedtaksbrevet for mer utfyllende informasjon om klage.