Innhold

Kulturskolen åpner gradvis igjen

Etter møte mellom kultursjef, kommuneoverlege og ansatte i Nannestad kulturskole ble det besluttet å starte med delvis gjenåpning av kulturskolen.

Fra mandag 11. mai starter kulturskolen opp med individuell undervisning, mens gruppeundervisning vurderes med oppstart fra mandag 18. mai. For det sistnevnte avventer kulturvirksomheten oppdaterte retningslinjer fra myndighetene og en avgjørelse vil bli tatt i starten av uke 20.

Den enkelte lærer ved kulturskolen informerer sine elever om oppstart, både for individuell- og gruppeundervisning. Elever vil motta informasjon om praktisk gjennomføring av undervisning og rutiner for å ivareta smittevernhensyn, som vi ber alle elever og foresatte å ta hensyn til.

Kulturvirksomheten gleder seg stort til å ta imot elever i våre lokaler igjen.


Publisert: 06.05.2020 15:32:02
Sist endret: 06.05.2020 15:32