Innhold

Etter møte mellom kultursjef, kommuneoverlege og ansatte i Nannestad kulturskole er det besluttet å starte med ordinær drift av kulturskolen fra og med 11. mai.

Den enkelte lærer ved kulturskolen vil informere sine elever om oppstartstidspunkt, både for individuell- og gruppeundervisning. Praktisk gjennomføring av undervisning og rutiner for å ivareta smittevernhensyn sendes direkte til den enkelte elev. Vi ber alle elever og foresatte om å ta smittevernhensyn.


Publisert: 11.05.2020 16:16:16
Sist endret: 11.05.2020 16:16