Innhold

Kulturskolerektor Ellinor Edlersdotter fikk kulturprisen i 2015. Kulturprisen kan tildeles hvert tredje år, og vi ønsker nå forslag på kanditater for kulturprisen 2018. Prisen skal fortrinnvis utdeles til Nannestad-sokninger, enkeltpersoner eller sammenslutninger som har ytet en kulturinnsats utover det vanlige i kommunen. Med kulturinnsats i denne forbindelse forstås en bred fortolkning av begrepet kultur.

Har du forslag til en kandidat som du mener fortjener utmerkelsen, kan du lese mer om retningslinjer og søknadsskjema på https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/priser-og-utmerkelser/

Siste frist for å melde inn forslag er satt til 8. oktober. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar tildelingen i utvalgsmøte 29. oktober.

 

 

 

 


Publisert: 04.09.2018 09:03:51
Sist endret: 04.09.2018 09:03