Innhold

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon jf. forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt 3. april 2020.

Det er satt av 700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (herunder kulturfrivilligheten). Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 14. april, og søknadsfristen er 21. april.

Mer informasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet


Publisert: 07.04.2020 21:46:16
Sist endret: 03.08.2020 10:38