Innhold

Kreftoordinatoren vil ha kontorplass på Nannestad sykehjem.

Arbeidstiden blir:

  • Oddetallsuker (f.o.m. uke 21): Tirsdager + torsdager
  • Partallsuker: Mandager + onsdager + fredager De viktigste konkrete oppgavene er:
  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke/pårørende (barn/ungdom/voksne)
  • Informasjon og svare på spørsmål om kreft, behandling og bivirkninger
  • Tilrettelegge for avslutning av livet (hjemme eller institusjon)
  • Støttesamtaler – før/under/etter behandling
  • Samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene (navigere mellom ulike instanser og ulike faggrupper)
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg – i eget hjem og i institusjon
  • Hjemmebesøk/kontakt uten henvisning (lavterskel)
  • Veiledning/undervisning av ansatte i pleie/omsorgstjenesten og evt. ansatte i andre kommunale instanser etter behov

Publisert: 07.05.2018 11:59:41
Sist endret: 07.05.2018 11:59