Innhold

Nannestad kommune har som skole- og barnehageeier ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det gjøres også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. 

Du vil derfor kunne se at vi har barn i barnehagene og på barneskolene våre, i perioden som barnehagene og skolene holdes stengt. Det er bemannet opp med ansatte for å ivareta barna. Det er oppfordret til mye uteaktivitet da det er mindre fare for smittespredning ute enn inne.


Publisert: 19.03.2020 09:35:32
Sist endret: 19.03.2020 09:44