Innhold

Nå når deler av samfunnet begynner å åpnes opp igjen etter å ha vært stengt i flere uker, er det ekstra viktig at vi holder på de gode koronavett-vanene. Ordfører Hans Thue og kommuneoverlege Tom Sundar ber alle innbyggere i Nannestad å følge myndighetenes råd til enhver tid, og husk at rådene kan endres på kort varsel. La oss ikke miste grepet, men stå på sammen videre. Vær tålmodige og ta vare på hverandre.  

På vår nettside finner du en samleside med informasjon om korona (Covid-19) - her oppdaterer vi daglig status på antall smittede, i tillegg til annen nyttig informasjon https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/informasjon-om-koronaviruset/

De ønsker samtidig å takke de som står i front i bekjempelse av smitten og takker for at innbyggerne er med på den nasjonale dugnaden. Med ønske om en riktig god helg!

Video


Publisert: 24.04.2020 18:55:07
Sist endret: 25.04.2020 16:02