Innhold

Vaksinering skjer i Nannestadhallen (Smedstuvegen 6). Det er begrenset med parkeringsplasser rett ved Nannestad-hallen. Ved bruk av egen bil må man regne med å parkere andre steder i Nannestad sentrum. 

Disse gruppene vaksineres nå
Innbyggere i aldersgruppen 55 – 64 år.

Antall innbyggere i Nannestad og Gjerdrum (aldersinndeling)

55 - 64 år 393 (antallet som står igjen)
45 - 54 år 2918 (antallet som står igjen)
18 – 24 år og 40 – 44 år 11165 (antallet som står igjen)
25 - 39 år 4041 (antallet som står igjen)

Det er svært høy vaksinasjonsdekning i Nannestad og Gjerdrum, dvs nesten alle som får tilbud om vaksinen takker ja (96 %). Det gjør at det tar noe lenger tid å komme ned i aldersklassene.

Prognoser framover

Vi får beskjed om antall doser til levering ca. en uke i forkant av at vi mottar vaksinene. Det er derfor ikke mulig å detaljplanlegge langt fram i tid.

  • I uke 23:  1182 doser (dose 1: 580 – dose 2: 602)
  • I uke 24:  1542 doser (dose 1: 1239 - dose 2: 303)

Status for vaksineringen

Kommune  Antall dose 1 Antall dose 2
Nannestad 3940 2252
Gjerdrum 1935 1218

Tallene hentes fra koronavaksinasjonsstatistikk på Folkehelseinstituttets sider hver mandag. Vaksineringen skjer i puljer etter Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge. 

Når er det min tur?

Vi kan ikke besvare det. Du blir innkalt når det er din tur, ut ifra alder og risikogruppe.

Når får jeg vaksinedose nr 2?

Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når du er inne for å få den første dosen.

Reserveliste

Vi kan av ulike årsaker ha noen ekstravaksiner igjen på slutten av dagen. Vi har derfor, som alle andre kommuner, reservelister med folk som kan komme på 30 minutters varsel. De som står på reservelistene, er de som står for tur til å bli vaksinert. Kommunen har kontaktet dem og gjort en avtale. Det er derfor ikke mulig å ringe kommunen for å tilby seg som reserve. 


Publisert: 07.06.2021 20:47:23
Sist endret: 07.06.2021 21:07