Innhold

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer.

 

Folkehelseinstituttet har etter en grundig vurdering rådet regjeringen til at vaksinasjonstilbudet kan utvides til:

  • Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.
  • Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19-infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir og kan også gjøre at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. 

For å bestille time til vaksine, ring vaksinetelefonen 40 02 24 80.


Publisert: 14.01.2022 16:42:54
Sist endret: 17.01.2022 15:10