Innhold

Teststasjonen for covid 19 stenges.

Teststasjonen for covid-19 stenges fra uke 28. Personer med behov for helsehjelp vil fortsatt bli testet ved legevakt og sykehus. Testing til reiseformål må gjøres hos private aktører. Ved endringer i situasjonen har kommunen beredskap for å starte testing igjen om dette anbefales fra sentrale myndigheter.

Utlevering av selvtester

NB! Selvtester som viser positivt prøvesvar skal ikke lenger registreres.

Selvtester tildeles kommunene fra helsedirektoratet og kommunene kan ikke bestille tester utover det. Vi følger regjeringens prioriteringsrekkefølge for utdeling av tester:

  1. personer med symptomer
  2. test ved kjent eksponering

Barn og ungdom fra ungdomsskolealder og nedover trenger ikke å teste seg, kun ved symptomer.

Personer som faller utenfor disse gruppene, må kjøpe selvtester på apotek e.l.

Vi minner om at de som har symptomer på covid-19 ikke henter test selv. Da må du få noen andre til å hente for deg.

Teststasjon utfører PCR-test som sendes inn.

Koronatesting når du skal reise utenlands

Nannestad kommune foretar ikke testing i forbindelse med at du skal ut å reise. Flere land, flyselskaper og arbeidsgivere krever dokumentasjon eller attest som viser negativ koronatest. Dette tilbys ikke via den kommunale teststasjonen. Reisende som trenger slik dokumentasjon må selv ta kontakt med sin fastlege eller med private aktører, samt betale for testen selv. 


Publisert: 11.08.2020 09:29:08
Sist endret: 04.07.2022 13:07