Innhold

Fra 9. februar kan du som ikke har mulighet til å hente fram koronasertifikatet digitalt få det skrevet ut på teststasjon i Ekervegen.

Hjelp til utskrift av koronasertifikat

Ikke digitale brukere (barn i fosterfamilier og personer over 16 år som ikke har bank id.) kan få hjelp til å skrive ut koronasertifikatet. Ta kontakt på koronatelefonen for å avtale tid. Utskrift av koronaserifikatet vil foregå ved teststasjonen i Nannestad. Den som skal ha koronapasset må møte opp i egen person og ha med legitimasjon med bilde.

Husk å ta med gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er; pass, førerkort og nasjonalt ID- kort.

Mer informasjon om koronasertifikat for ikke digitale brukere: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikkedigitale-brukere

Koronasertifikat 

Koronasertifikatet er basert på de vaksinene du har fått, koronatestene du har tatt hos helsepersonell og gjennomgått sykdom. 

Koronasertifikatet er tilgjengelig på helesnorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller Skatteetatens d-nummer. For å logge inn må du ha Bank-Id, Bank-Id på mobil eller tilsvarende. 

Les mer om koronasertifikatet: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/

Hvor lenge er koronasertifikatet gyldig?

Fra og med 1. februar 2022 innfører EU en gyldighetsperiode på 270 dager for grunnvaksinerte. Det vil si at personer som har status som grunnvaksinert (med enten «2 av 2» eller «1 av 1» i sertifikatet), vil få en begrenset gyldighetsperiode på 270 dager etter siste registrerte vaksinedose. Dersom gyldighetsperioden på sertifikatet er nær ved å utløpe, kreves det en oppfriskningsdose med koronavaksine for å forlenge gyldigheten.

For de som tar oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

Gjennomgått korona erstatter ikke oppfriskningsdose, men gir fortsatt gyldig koronasertifikat i 180 dager.

Husk at den tekniske gyldigheten ikke endres, og når du laster ned sertifikatet ditt, vil utløpsdatoen ikke være mer enn 90 dager.Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er teknisk gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.Det er forskjell på hvor lenge sertifikatet er teknisk gyldig, og hva som gir et gyldig sertifikat. Hva som gir et gyldig sertifikat styres av medisinske regler basert på det som er registrert av test- og vaksinasjonsopplysninger om deg.

Anbefaler digital løsning

Du kan velge å skrive ut koronasertifikatet ditt hvis du ønsker å ha det i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Den digitale versjonen vil raskt bli oppdatert med de siste opplysningene om deg, og er godkjent som dokumentasjon der du trenger å vise den, for eksempel på utenlandsreiser. 

Logg inn for digitalt koronasertifikat: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Kan barn få koronasertifikat?

Koronasertifikatet fungerer på samme måte hos barn som hos voksne. Barn får gyldig koronasertifikat basert på negativ test, gjennomgått koronasykdom eller vaksine.

Les mer om dette på Helsenorge sine nettsider

Noen land krever såkalt gul-kort ved innreise. Gulkort er et lite sertifikat i papir som kommunens koronateam må skrive ut og stemple manuelt. 

Ved behov for gul-kort, ring koronatelefonen for å avtale tidspunkt.

NB! Ta med pass som id.

Finner du feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Derfor er det lurt å logge seg inn i sertifikatet og sjekke at alle opplysningene stemmer. 


Publisert: 01.07.2021 10:48:34
Sist endret: 08.07.2022 13:28