Innhold

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Trenger alle koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere:

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring informasjonstelefonen for korona hos Helfo (ikke kommunen)
    • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
    • Fra Norge: 815 55 015 
    • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

For at Helfo skal kunne hjelpe personer som ikke har andre alternativer, anbefaler de at alle som har mulighet til å bruke et digitalt koronasertifikat om å gjøre det.


Publisert: 01.07.2021 10:48:34
Sist endret: 01.07.2021 12:49