Innhold

8. oktober ble det avholdt konstituerende kommunestyremøte. Hans Thue ble valgt som ordfører for Arbeiderpartiet, og Karl Arne Leivestad ble valgt som varaordfører for Senterpartiet.

Ordfører Thue og varaordfører Leivestad

Hans Thue og Karl Arne Leivestad - Foto: Magnar Haraldsen EUB.

 

Følgende faste utvalg ble oppnevnt av kommunestyret:

Formannskap for valgperioden 2019 – 2023:

 • Hans Thue (leder) - AP
 • Karl Arne Leivestad (nestleder) - SP
 • Hege Kr Nettum - AP
 • Morten Marthinsen - NB
 • Christian Bendz - H
 • Arild Hemstad - FrP
 • Karl Henrik Laache - V 

Kontrollutvalg for valgperioden 2019 – 2023:

 • Knut Ødemark (leder) - H
 • Kjersti Mosbakk (nestleder) - MDG
 • Alfred Roland - AP
 • Tommy Ørtoft Kristiansen - AP
 • Ingrid Bergum - FrP

Plan- og utviklingsutvalg for valgperioden 2019 – 2023:

 • Kirsti Mæland (leder) - SP
 • Iver M. Granerud (nestleder) - AP

 • Anmar Al-Rikabi - AP
 • Tommy Andre Dieset - NB
 • Anette Struve Øistad - H
 • Bjørn Ludvigsen - FrP
 • Kristin Antun - MDG

Oppvekst- og kulturutvalg for valgperioden 2019 – 2023:

 • Tor Øyvind Hansen (leder) - AP
 • Thomas Kahn (nestleder)  - NB
 • Gina Skr. Thue - AP
 • Hans Mikal Holter - SP
 • Håkon Snortheim - H
 • Kjell Lilleås - FrP
 • Terje Aadne - KrF

Helse- og omsorgsutvalg for valgperioden 2019 – 2023:

 • Jan Haugerud (leder) - AP
 • Tonje Aas (nestleder) - SP
 • Iselin Olafsen - AP
 • Per Ragnar Lien - NB
 • Hans Holmgrunn - H
 • Kari Schou - FrP
 • Joel Ene - SV

For øvrige saker som ble behandlet så er protokollen tilgjengelig på politisk møtekalender

 


Publisert: 09.10.2019 14:36:48
Sist endret: 09.10.2019 14:36