Innhold

Møtet avholdes som fjernmøte via Teams, tirsdag 05. mai 2020 kl. 08.30
Kommunestyremøtet kan følges direkte på  kommune-TV 

Møteinnkalling med saksfremlegg og vedlegg er tilgjengelig på politisk møtekalender


Publisert: 04.05.2020 08:00:07
Sist endret: 04.05.2020 08:00