Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035 - høring og informasjonsmøte

Forslag til kommuneplanens arealdel – høring

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forslag til arealdel med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 12.07.2018, med endringer vedtatt i kommunestyret 14.08.2018 (sak 82/18), legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 11-14.

Høringsdokumentene:

Dokumentene er også tilgjengelige i papirformat, på kommunens servicetorg og på biblioteket.

Det vil bli informasjonsmøte i kommunestyresalen i Nannestad kommunehus onsdag 19. september kl 1830.

Frist for å komme med merknader og innspill er 15. oktober 2018