Innhold

Send søknad på epost til postmottak@nannestad.kommune.no og merk det med "ungdomsråd". Her legger du ved en kort presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å delta. Frist for å gjøre dette er 23/9.

Om du ikke skulle være aktuell for rådet selv, men kjenner til ungdom du mener kan bidra positivt i ungdomsrådet, kan du gjerne sende oss forslag.

 Om ungdomsrådet

Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år og som hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før de fyller 15 år. Er du under 15 år må det leveres skriftlig tillatelse fra dine foreldre som bekrefter at du kan stille som kandidat.

I rådet vil vi ha tilnærmet lik kjønnsfordeling og en bred sammensetning av rådet, som favner både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i kommunen. Minst én av medlemmene skal ha funksjonsnedsettelse og minoritetsungdom bør være representert.

Som sekretær for rådet vil det være en representant fra kulturvirksomheten i kommunen

Her kan du lese mer om reglementet for ungdomsrådet: https://sru.nannestad.kommune.no//api/utvalg/9/moter/1255/behandlinger/1/1

I etterkant av fristen vil en komité gjennomgå kandidatene og velge ut medlemmer til rådet, i tråd med reglementet. Vi ønsker at rådet konstitueres (organiserer seg) i løpet av oktober 2018.

For spørsmål knyttet til ungdomsrådet, kontakt Morten på tlf. 476 64 829 eller mail. morten.gronvold@nannestad.kommune.no 

                                         


Publisert: 11.09.2018 12:31:44
Sist endret: 11.09.2018 12:31