Innhold

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester angir en veiledende grense på 5 år for hvor lenge et overskudd i gebyrinntektene kan overføres til et senere år. Hensikten med fondet er å holde gebyrene mest mulig stabile over tid.
Kommunen vil nå godskrive innbyggere deler av avsatte fondsmidler på inneværende år. Dette fører til at gebyrene på siste termin blir redusert innenfor:

Feie- og tilsynsgebyr
• Det gis fullt fritak for betaling av feie- og tilsynsgebyr for 3. termin 2021.

Tømmeavgift for privat avløpsanlegg:
• Det gis fullt fritak for betaling av septik og minirenseanlegg fastgebyr og tømme-/behandlingsgebyr for både termin 2. og 3. for 2021.

Fritakene vil fremkomme med egne linjer på faktura og enkelte abonnenter vil derfor oppleve å få faktura på 2 eller flere sider. For de som mottar faktura i posten, vil det komme en forsendelse pr side.
Termin 3 med de kommunale avgiftene blir sendt ut i løpet av uke 39, og har forfallsfristen 20. oktober.

Mer informasjon om de kommunale eiendomsgebyrene.


Publisert: 27.09.2021 08:02:17
Sist endret: 27.09.2021 08:02