Innhold

Nannestad kommune har fått tildelt 900 000 kr til prosjektet "sårbar infrastruktur i framtidas klima" fra Miljødirektoratet.

Vi er veldig fornøyde med tilskuddet fra Miljødirektoratet, rammen for tilskuddsordningen er 6,4 millioner kroner i år – og vi fikk tildelt hele 900.000 av disse. 

Prosjektet skal utvikle metodikk for å kartlegge sårbare områder i fremtidens klima med økt nedbør. Dette vil kommunene bruke til å identifisere hvor vår kritiske infrastruktur er sårbar. Kommunene på øvre Romerike har kryssende infrastruktur, så det er naturlig å kartlegge regionalt for å belyse felles sårbarheter, og felles robusthet. 

Vi håper prosjektet lar seg gjennomføre på 6 måneder.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet er glad for at stadig flere kommuner jobber med dette og at de fikk inn mange gode søknader om tilskudd.

 


Publisert: 06.05.2020 11:03:19
Sist endret: 06.05.2020 11:10