Innhold

Stortinget har nylig vedtatt endringer i ekteskapsloven. Endringen innebærer overføring av vigselsmyndighet fra notarius publicus til ordfører og varaordfører.

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 02.11.17 hvor det ble besluttet at:

  1. Kommunale vigsler finner normalt sted i kontortiden mandag – fredag, i tillegg til én helg i måneden (fra fredag til søndag). Vigsler utarbeider en oversikt over aktuelle vigselsdatoer og bekjentgjør disse. Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog med brudefolket.
  2.  Vigsler i kommunal regi finner sted i kommunehuset eller i livssynsnøytralt seremonirom i Holter. Det åpnes for at vigsler kan gjennomføres på andre lokasjoner og tidspunkter etter særskilt avtale med vigsler.

Detaljerte rutiner for kommunale vielser og oversikt over tidspunkt vil bli utarbeidet og lagt tilgjengelig på vår nettside.

Spørsmål kan sendes til postmottak.politisk@nannestad.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 66 10 50 00.


Publisert: 07.11.2017 15:04:22
Sist endret: 07.11.2017 15:04