Innhold

Har du spørsmål til fakturaen? 

Henvendelser om faktura sender du til:
E-post: postmottak@nannestad.kommune.no

Merk henvendelsen med
• Kundenummer (du finner det på fakturaen)
• Adresse, og gjerne gnr og bnr for eiendommen fakturaen gjelder
• Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det er gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

Her kan du lese mer om kommunale avgifter/eiendomsgebyrer

Kommunale eiendomsavgifter betales med tre terminer per år. Skulle det likevel bli problemer med å betale fakturaen innen forfall, eller du har behov for å dele opp fakturaen, kan kommunen hjelpe deg. Da må du i så fall ta kontakt i god tid før fakturaen forfaller. Kontakt Nannestad kommune på tlf. 66 10 50 00 for avtale om avdragsavtale.


Publisert: 25.03.2020 14:27:27
Sist endret: 26.03.2020 19:17