Innhold

Kommunale avgifter for 1. termin 2021 sendes ut i disse dager med betalingsfrist 20.04.2021.  De kommunale avgiftene består av gebyrer for vann, avløp, feiing og renovasjon. 

Fakturaen inneholder avregning på forbruk av vann og avløp for 2020 og forskudd (à konto) for 2021.  Mange har i 2020 tilbragt mer tid hjemme enn i en normalsituasjon.  Dette kan påvirke forbruk av vann- og avløp, som kan være noe høyere for 2020 enn tidligere år.

Mer informasjon om kommunale eiendomsgebyrer


Publisert: 18.03.2021 13:47:43
Sist endret: 24.03.2021 07:47