Innhold

Arbeidsgruppa for Temaplan kultur består av kulturkonsulenten, ledere for kulturskole og bibliotek, representant for Bygdemuseet, representant for barn og ungdom, representant for skolene og representanter for Kulturrådet og Ungdomsrådet.

Kulturplanen skal legge føringer for hvordan den kommunale kultursektoren skal jobbe i årene fremover. Samtidig er frivilligheten en svært viktig del av Nannestads kulturliv, og det er naturlig at kommunen i samråd med frivilligheten og befolkningen ellers setter seg mål for hvordan man best mulig kan legge til rette for et blomstrende kulturliv i årene som kommer.

Følgende innsatsområder er foreslått som hovedsatsinger i planen: Kultur som verdiskapende element, kultur som forebyggende element, kultur som inkluderende element. 

Kommunens viktigste virkemidler i kulturarbeidet er fordeling av kulturmidler, fysisk tilrettelegging, faglig bistand og hjelp til bestemte arbeidsoppgaver og samarbeid om arrangementer og tiltak. Eksempler på innspill som ønskes, er: hvordan kulturmidlene skal fordeles, hvordan og hvilke kulturlokaler kommunen skal drifte, hvordan og hvilke arbeidsoppgaver kommunen skal hjelpe med og hvordan/hvilke type arrangementer kommunen og frivilligheten skal samarbeide om. Kulturseksjonen ønsker også å kartlegge den eksisterende frivillige kulturen, slik at denne kan markedsføres bedre til nye og nåværende innbyggere.

Benytt muligheten til å komme med innspill nå, så vi får en kulturplan som er konkret og godt forankret også i den frivillige kulturen, med ambisjoner som passer seg for en kommune i stor vekst!

Det blir dialogmøte med kulturplanen som tema i forbindelse med kulturrådets årsmøte på Bygdemuseet 7. januar. Invitasjon er tidligere sendt til medlemsorganisasjoner av Nannestad kulturråd.

Innspill kan sendes til postmottak@nannestad.kommune.no

 

Svarfrist er 1. januar, slik at vi har litt å ta utgangspunkt i på møtet 7. januar.


Publisert: 20.12.2018 13:23:37
Sist endret: 20.12.2018 13:23