Kartverket skal flyfotografere

De nærmeste månedene kan du treffe på landmålere på oppdrag fra Kartverket, som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt imot dem, og la merkene være i fred. Disse fastmerkene skal brukes når kommunen skal flyfotograferes.

Samfunnsutvikling | Sist oppdatert: 22.04.2024 08:45 | Publisert: 22.04.2024 08:45:33

Fastmerke er et hvitt kvadrat inne i et svart kvadrat, malt direkte på asfaltvegen, i bakgrunn sees fjord og fjell.

FASTMERKE: Slike signalerte fastmerker vil være et vanlig syn i vår. I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell. Utpå et jorde f.eks. blir en hvit papplate montert på bakken. Signalerte fastmerker er nødvendige når man tar flyfoto av terrenget.

Foto: Pers Oppmåling, Kartverket

Det er et sikkert vårtegn å treffe på en landmåler som måler inn fastmerker i nabolaget, gangstien eller utpå jordet. Merkene er hvite firkanter, enten hvitmalte eller i form av plater montert på bakken. Nå skal Kartverket i gang med å forberede flyfotografering. 

Uventede gjester på besøk

Hæ? Kan du få folk med landmålingsutstyr og malingsspann i neven inn i hagen din? Huset og hagen din får du ha i fred. Men eier du en vei eller annet egnet sted for "signalering" som det heter på fagspråket når en setter opp fastmerker for å måle inn flyfoto, kan det hende du får gjester på eiendommen din. 

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at landmålerne tar hensyn når de jobber. 

Vårens vakreste oppdrag

Det er oppholdsvær og tørt terreng. Etter å ha funnet flat og fast grunn og rydda bort forstyrrende vegetasjon, setter landmåleren i gang med å hamre inn en passelig spiker. Fram med malerkosten og hvitmalinga. Spikeren skal signaleres og måles. Det males en hvit firkant med tydelig ramme rundet, og landmåleren måler inn fastmerket med sitt utstyr. 

Nå skal flyet ha fri sikt inn til den hvite firkanten. Klart til å kartlegge. 

Takk for hjelpa!

Plassering av fastmerkene er planlagt på forhånd, men noen tilpasninger må landmålerne gjøre i felt. Alle merkene må plasserse der det er hensiktsmessig for kartleggingen. 

-Det er svært viktig at fastmerkene får stå i fred. Takk for at du ikke dekker til, flytter på eller ødelegger de hvite firkantene. Dette er fellesskapets ressurser i arbeid. Vi vil alle nyte godt av å ha oppdaterte kart når landmålerne er ferdige og flyfotograferingen er gjennomført, oppfordrer Jon Otter Kaaret i Kartverket. 

Her skal det fotograferes

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet, der mellom 15.000-16.000 kmskal fotograferes i 2024. 

Det andre er den rullerende fotograferinga som skjer over hele landet. Der skal 127.000 kmfotograferes i 2024. 

Vil du se ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra forskjellige tidsepoker. 

Fakta om fastmerker

  • Fastmerkene er signalerte punkte som er nødvendige når man tar flyfoto av terrenget.
  • Signaleringen består av hvite firkanter, enten hvitmalte eller i form av plater montert på bakken. I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell. 
  • Merkene måles inn av landmålere. 
  • Nye kvalitetskrav gjør mange eksisterende fastmerker ubrukelige. Det betyr enda flere nymalte firkanter rundt om i landet i årene fremover. 
  • Matrikkelloven gir en lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn.